دریچه دسترسی به فنکوئل وسط خطی

دریچه دسترسی به فنکوئل وسط خطی

نام محصول
دریچه دسترسی به فنکوئل وسط خطی
 موارد استفاده
در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویل های سقفی و یا کانالی استفاده می شود


جنس 

آلومینیوم ، آهن گالوانیزه