preloader

در حال بارگیری ...

نحوه ساخت کانال پیش عایق

خانه / نحوه ساخت کانال پیش عایق

نحوه ساخت کانال پیش عایق

1. طراحی الگو

اولین مرحله برای ساخت کانال پیش ساخته ، طراحی نقشه کانال پیش عایق بر روی پنل می باشد. با استفاده از قلم های مخصوص تمامی اندازه گیری ها، مسیر های خروجی و ورودی کانال ، به طور کلی نقشه کانال را ترسیم می کنیم .

2. برش

در این مرحله الگوهای ترسیم شده بر روی ورق های پیش عایق را که در طول لبه کار هستند با استفاده از ابزار برش 45 درجه و شیار ها ی v )وی شکل( را با استفاده از ابزار )وی بر( به روی ورق های پیش عایق را برش می دهیم.

3. خم کاری

ورق های پیش عایق برش خورده را با استفاده از خم کن در فاصله های کوتاه فشرده می کنیم این عمل باعث می شود انحنای مورد نظر را روی ورق پیش عایق ایجاد شده و آماده ی استفاده برای زاویه، سه راهی و کونیک می شود .

4. چسب زدن

اتصال قسمت های برش خورده کانال پیش عایق به وسیله چسب مایع انجام می شود. قبل از عملیات چسباندن شیارها و لبه ها باید به طور کامل تمیز شود. به طور متوسط حدود 10 ال ی 20 دقیقه زمان نیاز است تا چسب خشک شود و دو سطح به یکدیگر کامل متصل شوند .

5. درزبندی بیرونی

برای درزبندی سطح خارجی کانال لازم است از چسب نواری آلومینیوم استفاده کنیم. چسب نواری باعث زیباتر شدن نمای خارجی کانال می شود و هم چنین مانع اتلاف جریان هوای داخل کانال می شود .

6. درزبندی داخلی

بعد از مونتاژ کردن کانال، باید تمامی اتصالات داخلی نیز با چسب سیلیکونی پوشانده شوند. این کار،علاوه بر ایجاد مقاومت و استحکام بیشتر، مانع از خروج هوای داخل کانال به بیرون می شود.