کانال پیش عایق چیست ؟

کانال پیش عایق چیست ؟


کانالهای از پیش عایق شده ، برای انتقال هوا تولید و طراحی شده و قادر بوده در برخی از مکان ها و محل ها جانشین کانال های گالوانیزه گردد.
کانال پیش عایق قبل از اجرا عایق شده زیرااگر بخواهیم بعد از نصب کانال های صنعتی آنها را عایق کنیم بایستی با دشواری هایی دچار شویم که کار مارا بسیار مشکل و پیچیده کند .در حالی که اگر از کانال های پیش عایق استفاده نماییم این سختی ها بدون مشکل حل خواهند شد. به خصوص اگر ارتفاع سقف محل موردنظر کوتاه باشد و نیز از سقف کاذب استفاده کرده باشد دچار سختی های بیشتری با عایق نمودن کانال ها بعد از نصب خواهیم بود. پس با پیشرفت تکنولوژی روز در دنیا این امور با تولید روز افزون کانال های از پیش عایق شده تسهیل گردیده است. از انواع مختلف کانال پیش عایق موجود در دنیای صنعت و کانال می توانیم به کانال های پیش عایق پی پال، کانال های پیش عایق پلی یورتان ، کانال های فنولیک را نام ببریم.