دریچه داکت اسپلیت

دریچه داکت اسپلیت

نصب دریچه های داکت اسپلیت


همان طور که دریچه های کولرهای آبی دقیقا روبروی خروجی کانال نصب می شوند؛ این نوع دریچه ها نیز کاملا مقابل کانال داکت اسپلیت نصب می‌ شوند ؛فقط هدف انتخابی برای نصب هرکدام از این دریچه ها با هم متفاوت است . دریچه کولرهای آبی، خروجی هوا را تحت کنترل دارند در مقابل دریچه داکت اسپلیت؛ هم کنترل هوای خروجی و هم برای دسترسی به داکت اسپلیت وبازدید آن می‌ باشد.


دریچه بازدید برای انواع داکت اسپلیت ها


دریچه ی داکت اسپلیت ها به شکل های متنوع زمینی، سقفی، دیواری، کانالی و غیره ساخته می‌ شوند. ولی تمامی داکت ها احتیاج به دریچه بازدید ندارند. در واقع هنگامی که شما از داکت اسپلیت از نوع سقفی و یا نوع کانالی استفاده می‌ نمایید ؛ می بایستی قطعا از دریچه ایده آل نیز بهره مند شوید. تا از طریق آن، عمل برگشت هوا به درستی انجام گردد و به سهولت به بخش های مختلف فن کویل ها، کنداسورها و هر قطعه ای که در بخش داخلی قرار دارد، دسترسی ممکن شود.