در حال بارگیری ...

دریچه دیواری یک طرفه پره شمشیری

خانه / دریچه دیواری یک طرفه پره شمشیری

دریچه دیواری یک طرفه پره شمشیری

دریچه تنظیم هوا

توضیحات دریچه دیواری یک طرفه پره شمشیری

wall air diffusers


 


طراحی دمپرهای دریچه دیواری پره شمشیری تعبیه شده به صورتی است که در آن واحد وظیفه هدایت و همچنین باز و بسته کردن جریان هوا را برعهده دارد


پره افقی وظیفه تعیین جهت حرکت عمودی (چپ و راست) هوا را بر عهده دارد


 


 


 

 

محصولات مشابه