دریچه دیواری پا دمپر گالوانیزه موازی ولومی

دریچه دیواری پا دمپر گالوانیزه موازی ولومی

wall air diffusers with damper


دریچه دیواری دمپر بلند ولومی از نوع دریچه هوای رفت قابل تنظیم با پره های عمودی و افقی میباشد. دبی هوا در این دریچه ها توسط دمپری که به اصطلاح ولوم گفته میشود باز یا بسته شده و میزان فشار هوا کنترل میشود. جنس ساخت دریچه های ولومی دمپردار از آلومینیوم است و دمپر آن گالوانیزه میباشد