23/0/-750

کانالهای پلی یورتان یا کاناهای پلی اورتان

کانالهای پلی یورتان (کاناهای پلی اورتان)
زمانی که مسائل مربوط به عایق‌بندی
کانالهای پلی یورتان (کاناهای پلی اورتان) سفت و سخت، عایق‌بندی حرارتی عالی برای ساختمان‌ها ایجاد می‌کند. این اثر از ضریب هدایت حرارتی عالی، λ = ۰.۰۲۲ حاصل می‌شود، که با هر نوع پشم معدنی و یا پنل ساندویچی EPS بی‌نظیر است.